Enfys yn cael ei choroni yn Rali Llanddewi Brefi

Nia Wyn Davies
gan Nia Wyn Davies
Swyddogion Rali 2015

Swyddogion Rali 2015

John Green yn coroni Enfys Hatcher Clwb Llanwenog

John Green yn coroni Enfys Hatcher Clwb Llanwenog

Dyma ganlyniadau Rali C.Ff.I. Ceredigion a gynhaliwyd yn Llanddewi Brefi ddoe.

Swyddogion Rali 2015
Swyddogion Rali 2015

Dylunio a Chreu baner Môr Leidr – Caerwedos
Arddangosfa Ffedarasiwn – Llangwyryfon
Coginio – Llangeitho
Blodau – Mydroilyn
Crefft – Llanwenog
Dyma dy fywyd – Tregaron
Barnu Gwartheg Charolais 16 – Gethin, Caerwedros. 21 – Dyfrig, Llangwyryfon. 26 – Dewi, Talybont
Her y Môr ladron – Bro’r Dderi
Barnu Merlod Cymreig Adran A – 16 – Manon, Llangeitho. 21 – Lowri, Llangeitho. 26 – Gethin, Bro’r Dderi.
Cneifio 21 – Steffan, Llanwenog. 26 – Ceredig, Llangwyryfon. Tim – Tregaron
Trin Gwlân – Talybont
Cabaret – Llanwenog
Barnu Defaid Beltex – 16 – Elin, Trisnat. 21 – Lowri, Llangeitho, 26 – Dewi, Talybont. Tim – Trisant.
Ocsiwn Ffug – Pontsian
Dawnsio – Felinfach

John Green yn coroni Enfys Hatcher Clwb Llanwenog
John Green yn coroni Enfys Hatcher Clwb Llanwenog

Coedwigaeth – Penparc
Helfa Drysor – Lledrod
Arddangosfa Ffedarasiwn – Bro’r Dderi
Tablo – Talybont

Tynnu’r Gelyn – Merched – Llanddewi Brefi
Tynnu’r Gelyn – Bechgyn – Llanwenog
Aelod Mwyaf Gweithgar – Dion Davies, Pontsian a Caryl Haf, Llanddewi Brefi
Aelod Iau Gweithgar – Rhodri Griffiths, Llangwyryfon

Ysgrifennydd Gorau – Angela Evans, Tregaron

Creu Arwydd – Felinfach

Cwpan Gwynne – Llanwenog
Cwpan Lloyd Jack – Mydroilyn
Clwb bach – Lledrod

Y Canlyniadau….
1 – Talybont 149
2 – Lledrod 145
3 – Llanwenog 141
4 – Felinfach 139
5 – Pontsian a Llangwyryfon 138
7 – Penparc 133
8 – Trisant 130
9 – Tregaron 129
10 – Mydroilyn 128

Llongyfarchiadau mawr i bawb a wnaeth gystadlu ddoe yn Llanddewi Brefi ac edrychwn ymlaen i Rali Talybont yn 2016.