Enfys yn cael ei choroni yn Rali Llanddewi Brefi

Nia Wyn Davies
gan Nia Wyn Davies

Dyma ganlyniadau Rali C.Ff.I. Ceredigion a gynhaliwyd yn Llanddewi Brefi ddoe.

Swyddogion Rali 2015
Swyddogion Rali 2015

Dylunio a Chreu baner Môr Leidr – Caerwedos
Arddangosfa Ffedarasiwn – Llangwyryfon
Coginio – Llangeitho
Blodau – Mydroilyn
Crefft – Llanwenog
Dyma dy fywyd – Tregaron
Barnu Gwartheg Charolais 16 – Gethin, Caerwedros. 21 – Dyfrig, Llangwyryfon. 26 – Dewi, Talybont
Her y Môr ladron – Bro’r Dderi
Barnu Merlod Cymreig Adran A – 16 – Manon, Llangeitho. 21 – Lowri, Llangeitho. 26 – Gethin, Bro’r Dderi.
Cneifio 21 – Steffan, Llanwenog. 26 – Ceredig, Llangwyryfon. Tim – Tregaron
Trin Gwlân – Talybont
Cabaret – Llanwenog
Barnu Defaid Beltex – 16 – Elin, Trisnat. 21 – Lowri, Llangeitho, 26 – Dewi, Talybont. Tim – Trisant.
Ocsiwn Ffug – Pontsian
Dawnsio – Felinfach

John Green yn coroni Enfys Hatcher Clwb Llanwenog
John Green yn coroni Enfys Hatcher Clwb Llanwenog

Coedwigaeth – Penparc
Helfa Drysor – Lledrod
Arddangosfa Ffedarasiwn – Bro’r Dderi
Tablo – Talybont

Tynnu’r Gelyn – Merched – Llanddewi Brefi
Tynnu’r Gelyn – Bechgyn – Llanwenog
Aelod Mwyaf Gweithgar – Dion Davies, Pontsian a Caryl Haf, Llanddewi Brefi
Aelod Iau Gweithgar – Rhodri Griffiths, Llangwyryfon

Ysgrifennydd Gorau – Angela Evans, Tregaron

Creu Arwydd – Felinfach

Cwpan Gwynne – Llanwenog
Cwpan Lloyd Jack – Mydroilyn
Clwb bach – Lledrod

Y Canlyniadau….
1 – Talybont 149
2 – Lledrod 145
3 – Llanwenog 141
4 – Felinfach 139
5 – Pontsian a Llangwyryfon 138
7 – Penparc 133
8 – Trisant 130
9 – Tregaron 129
10 – Mydroilyn 128

Llongyfarchiadau mawr i bawb a wnaeth gystadlu ddoe yn Llanddewi Brefi ac edrychwn ymlaen i Rali Talybont yn 2016.