Gwobrau Mawr Clwb Clonc

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis
Clwb Clonc Gorff 2015
Enwillwyr Clwb Clonc Gorff 2015

Yn rhifyn Gorffennaf Papur Bro Clonc, cyhoeddwyd enwau’r enillwyr lwcus a dynnwyd o het ar gyfer gwobrau mawr Clwb Clonc.  Llongyfarchiadau i bob un ohonynt, a diolch yn fawr am ymaelodi a chefnogi’r papur bro bob blwyddyn.

Dim ond £5 yw’r tâl aelodaeth, ond mae sawl cefnogwr yn talu mwy nag un aelodaeth sy’n golygu bod mwy o gyfle ganddyn nhw i ennill.

Dyma amser o’r flwyddyn pan welwch chi wirfoddolwyr Clonc yn galw o dŷ i dŷ yn casglu aelodaeth Clwb Clonc.  Mae calendr y clwb yn rhedeg o fis Medi i fis Gorffennaf.  Am £5 y flwyddyn bydd deg tynfa, a chyhoeddir enwau’r enillwyr mewn deg rhifyn gwahanol o’r papur bro.

Cyhoeddir yr enillwyr ym Mhapur Bro Clonc
Cyhoeddir yr enillwyr ym Mhapur Bro Clonc

Y wobr gyntaf arferol yw £25 gyda £20 am ail, £15 yn drydydd ac yn y blaen, ond ym misoedd Rhagfyr a Gorffennaf rhoddir gwobrau mawr o £50 am y wobr gyntaf a’r ail, £25 am drydydd a phedwrydd, £20 am bumed a chwched, £15 am seithfed ac wythfed ac yn y blaen.

Mae’n werth ymaelodi felly.  Am bris llyfr raffl arferol, cewch gyfle i ennill gwobrau ariannol da deg gwaith y flwyddyn.  Mae’n ffordd hwylus o gefnogi gwaith y papur bro hefyd.  Daw Clwb Clonc ag arian da i’r coffrau gan gadw pris y papur yn rhesymol i bawb.

Beth am ymaelodi eleni, os nad ydych wedi gwneud hynny’n barod?  Drwy lenwi’r ffurflen archeb banc byddwch yn talu drwy’r banc bob blwyddyn ac yn lleihau’r gwaith i wirfoddolwyr Clonc.

Gwerthfawrogir eich cymorth yn fawr iawn.  A phob lwc.  Cyhoeddir enillwyr Clwb Clonc nesaf yn rhifyn Medi Papur Bro Clonc.