Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Her Cylchdaith Cymru – Diwrnod 3 – Fferm Gelligarneddau

Ffion Dalton
gan Ffion Dalton
Her Cylchdaith Cymru

Her Cylchdaith Cymru

Ar y beiciau ATV yng Ngelligarneddau
Ar y beiciau ATV yng Ngelligarneddau

Dydd Llun y 6ed o Orffennaf oedd trydydd diwrnod y daith o amgylch Cymru, ac roedd y criw yn profi dulliau gwahanol o deithio o Aberystwyth i Hwlffordd.

Cyrhaeddodd y criw fferm Gelligarneddau, Llangybi am 11.30yb.

Roedd deuddeg ohonynt yn cymryd rhan, y canwr Rhys Meirion a’i nith Gwenllian Boyne, y canwr Bryn Fôn, y naturiaethwr Iolo Williams a’i fab Dewi Williams, un o ohebwyr Heno Gerallt Pennant, y gantores Tara Bethan, yr actores Ffion Dafis, y digrifwyr Tudur Owen a Dilwyn Morgan, y mezzo soprano Sioned Terry a’r canwr Alejandro Jones.

John Dalton yn arwain yr herwyr
John Dalton yn arwain y criw

Cafodd yr herwyr antur ar feiciau cwad Dalton’s ATVs, yn dilyn John Dalton ar draws trac y fferm yng nghanol y glaw.  Roedd pawb wedi mwynhau’r profiad ac roedd yr awyr iach a’r adrenalin yn sicr wedi codi chwant bwyd arnynt.  Bu Merched y Wawr Llanbedr Pont Steffan a Margaret Dalton yn brysur yn paratoi lluniaeth ar eu cyfer.

Wedi’r saib sydyn, gadawodd y criw fferm Gelligarneddau ar dractorau New Holland Gwili Jones a’i gwsmeriaid, ac aethant ymlaen am y Theatr yn Felinfach.

Tractorau Gwili yn barod i'w cludo i Theatr Felinfach
Tractorau Gwili yn barod i’w cludo i Theatr Felinfach

Pwrpas y daith yw codi ymwybyddiaeth o’r angen i drafod rhoi organau a thrawsblannu yng Nghymru ac i godi arian i Gronfa Elen. Sefydlwyd Cronfa Elen gan deulu Rhys Meirion er cof am ei chwaer, Elen.

Pob hwyl i’r criw ar weddill eu taith o amgylch Cymru.