Llyfrgell Llanbed ar ei newydd wedd

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis
Adran Llyfrau'r Plant

Adran Llyfrau’r Plant

Adran Llyfrau'r Plant
Adran Llyfrau’r Plant

Ydych chi wedi gweld Llyfrgell Llanbed ar ei newydd wedd? Tra’r oedd y tywydd yn wlyb bron drwy wyliau’r haf, roedd Llyfrgell Llanbed yn cynnig adnodd gwerthfawr i bawb gan gynnwys y plant.

Ym mis Mai eleni agorwyd estyniad i lyfrgell y dref gan alluogi mwy o le i lyfrau a chyfrifiaduron.  Bellach dydy swyddfa’r cyngor sir ddim ar wahân.  Defnyddir y rhan o’r adeilad oedd yn arfer bod yn swyddfa ar gyfer talu treth y cyngor a chasglu eich bagiau sbwriel, fel ardal ehangach i gyfrifiaduron y llyfrgell.  Mae cynrychiolydd y cyngor erbyn hyn yn rhannu desg newydd y llyfrgellydd.

Yr Estyniad Newydd
Yr Estyniad Newydd

Mae adran gysurus ar gyfer y plant gan gynnwys dewis eang o lyfrau addas yn y ddwy iaith.  Gallwch ddarllen y papurau dyddiol y ogystal â’r rhifyn diweddaraf o Bapur Bro Clonc.  Gallwch fenthyg DVDs a CDs hefyd.

Mewn cyfnod o doriadau llym gan awdurdodau lleol, rydym yn ffodus iawn yn Llanbed bod ein Llyfrgell wedi ehangu. Mae’n werth mynd yno am dro.

Wedi ei leoli ger archfarchnad Sainsbury’s yng nghanol y dref, mae’n agor bob dydd am 9 o’r gloch heblaw dydd Sadwrn pan agorir am 10.  Mae’n cau dros yr awr ginio am 1 o’r gloch (heblaw dydd Sadwrn) ac ar agor wedyn tan 5 o’r gloch fel arfer (6yh dydd Mawrth, 4.30yp dydd Mercher ac 1.00yp Dydd Sadwrn).  Dydy’r llyfrgell ddim ar agor o gwbl ar ddydd Sul.