Sioe swclod Ceredigion

Gethin Morgan
gan Gethin Morgan
Y cystadlu yn y Sioe Swclod
Y cystadlu yn y Sioe Swclod

Nos Wener 18 Medi cynhaliwyd Sioe Swclod Cymdeithas Merlod Mynydd a Chobiau Cymreig Ceredigion. Cafwyd nifer o geffylau unwaith eto eleni i fferm Penparc, Silian, lle cynhaliwyd y sioe.

Y prif bencampwr oedd Haydn Hydson o Landeilo gyda’r is-bencampwriaeth yn mynd i Richard Morgan o Gwmann.

Gweler y canlyniadau isod:

Adran ‘A’ – teulu Thomas gyda Cefnfedw Tic Tac

Adran  ‘B’ – Vicky Andrew gyda Bronheulog Lady Rowena

Adran ‘C’ – Ormond Riva gyda Richard Morgan

Adran ‘D’ – Maesyfelin Tara gyda Haydn Hudson