Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Celf a Chrefft Eisteddfod Llanbed

Nia Wyn Davies
gan Nia Wyn Davies
Mari Hefin a'i ffotograffiaeth. Llun: Tim Jones.
Mari Hefin a’i ffotograffiaeth. Llun: Tim Jones.

Mae Adran Celf a Chrefft yn rhan bwysig o Eisteddfod Rhys Thomas James, Pantyfedwen ers blynyddoedd bellach.

Ni fu eleni yn eithriad gyda’r ystafell yn orlawn o gynnyrch gwahanol o eitem allan o Lego i bypedau i model 3D, i luniau wedi ei beintio i eitemau wedi’u gwau.

Gweler y canlyniadau:

Agored

Gwaith Gwnio

1.   Morwen Thomas, Llambed, 2.   Eluned Davies, Dihewyd, 3.   Morwen Thomas, Llambed

Tapestri

1.   Ray Thomas, Llambed, 2.   Ray Thomas, Llambed, 3.   Eluned Davies, Dihewyd

Gwau

1.   Ray Thomas, Llambed, 2.   Mair Davies, Blaencwrt, 3.   Mary Davies, Rhydowen

Gwaith Crosio

1.   Iris Evans, 2.   Iris Evans, 3.   Rachel Talbot

Tegan Meddal

1.   Eluned Davies, Dihewyd, 2.   Eluned Davies, Dihewyd, 3.   Eluned Davies, Dihewyd

Gwaith Pren neu Fetal

1.   Brian Herbert, Llanybydder, 2.   Brian Herbert, Llanybydder, 3.   Brian Herbert, Llanybydder

Ffotograffiaeth

1.   Hefin Jones, Aberystwyth, 2.   Enid Heneghan, 3.   Sue Moyles, Llambed

Caligraffeg

1.   Beth Davies, Gorrig, 2.   Beth Davies, Gorrig, 3.   Beth Davies, Gorrig

Darlunio neu Arlunio

1.   Myfanwy Davies, Aberaeron, 2.   Ken Guy, Llambed, 3.   Sue Moyles, Llambed.

IMG_0576

Cynradd

Unrhyw eitem allan o Lego

1.   Ifan Meredith, Ysgol Bro Pedr

Eitem allan o fotymau

1.   Lydia Jones, Ysgol Felinfach, 2.   Fflur Meredith, ysgol Bro Pedr, 3.   Ela Mablen Griffiths-Jones, Ysgol Aberaeron

Collage

1.   Cerys Angharad, Ysgol Bro Pedr, 2.   Fflur Meredith, Ysgol Bro Pedr, 3.   Ifan Meredith, Ysgol Bro Pedr

Crochenwaith

1.   Beca Elen Ebenezer, Ysgol Y Dderi, 2.   Ifan Meredith, Ysgol Bro Pedr, 3.   Fflur Meredith, Ysgol Bro Pedr

Ffotograffiaeth

1.   Gethin Bennett, Ysgol Henry Richard, 2.   Lois Elisa Daniels, Ysgol Felinfach, 3.   Dafydd Bennett, Ysgol Henry Richard

Llawysgrifen CA1

1.   Kyna Logan, Ysgol Bro Pedr, 2.   Megan, Ysgol Bro Pedr, 3.   Natasha Cowles, Ysgol Bro Pedr

Llawysgrifen CA2

1.   Siwan Mair Jones, Ysgol y Dderwen, 2.   Catrin Lloyd, Ysgol Henry Richard, 3.   Cerian Evans, Ysgol Felinfach

Arlunio Derbyn a Meithrin

1.   Gabi Botie Lewis, Ysgol Bro Pedr, 2.   Leo Finch, Ysgol Bro Pedr, 3.   Chloe Evans, Ysgol Bro Pedr

Arlunio Bl. 1 a 2

1.   Robyn Jones, Ysgol Bro Pedr, 2.   Megan, Ysgol Bro Pedr, 3.   Katie, Ysgol Bro Pedr

Arlunio Bl. 3 a 4

1.   Cerys Angharad, Ysgol Bro Pedr, 2.   Cerys Angharad, Ysgol Bro Pedr, 3.   Chloe James, Ysgol Felinfach

Arlunio Bl. 5 a 6

1.   Siwan Mair Jones, Ysgol Y Dderwen, 2.   Ariana Williams, Ysgol Felinfach, 3.   Laura Jones, Ysgol Bro Pedr

Celf Gyfrifiadurol CA1

1.   Megan Morris, Ysgol Bro Pedr, 2.   Sofie, Ysgol Bro Pedr, 3.   Ela Mablen Griffiths-Jones, Ysgol Aberaeron

Celf Gyfrifiadurol CA2

1.   Catrin Lloyd, Ysgol Henry Richard, 2.   Guto Miles, Ysgol Felinfach, 3.   Siwan Mair Jones, Ysgol Y Dderwen

Creu Pyped / Pypedau CA1

1.   Ysgol Henry Richard, 2.   Ysgol  Henry Richard, 3.   Beca Elan Ebenezer, Ysgol Y Dderi

Creu Pyped / Pypedau CA2

1.   Ysgol Felinfach, 2.   Ysgol Felinfach, 3.   Riley Lovell, Ysgol Y Dderi

Creu Model 3D CA1

1.   Ysgol Felinfach, 2.   Fflur Meredith, Ysgol Bro Pedr, 3.   Ioan Price, Ysgol Felinfach

Creu Model 3D CA2

1.   Ysgol Felinfach, 2.   Ysgol Felinfach, 3.   Ifan Meredith, Ysgol Bro Pedr

Creu tusw o flodau allan o ddeunydd ail-gylchu

1.   Mair Miller, Ysgol Y Dderi, 2.   Ifan Meredith, Ysgol Bro Pedr, 3.   Jac Jenkins, Ysgol Henry Richard

IMG_0580

Uwchradd

Eitem allan o fotymau

1.   Sara Elan Jones, Ysgol Bro Pedr, 2.   Chloe Jones, Bro Pedr, 3.   Ffion Jones, Ysgol Bro Pedr

Creu cerdyn cyfarwyddiadau ar gyfer garddio

1.   Sara Elan Jones, Ysgol Bro Pedr, 2.   Ffion Jones, Ysgol Bro Pedr, 3.   Chloe Jones, Ysgol Bro Pedr

Ffotograffiaeth

1.   Mari Hefin, Aberystwyth, 2.   Mari Hefin, Aberystwyth, 3.   Gwenan Haf Jones, Ysgol Bro Myrddin

Arlunio Bl. 12 a 13

1.   Julianna Barker, Ysgol Bro Pedr, 2.   Julianna Barker, Ysgol Bro Pedr, 3.   Julianna Barker, Ysgol Bro Pedr

Celf Gyfrifiadurol

1.   Sara Elan Jones, Ysgol Bro Pedr, 2.   Osian Jones, Ysgol Bro Pedr, 3.   Sara Elan Jones, Ysgol Bro Pedr

Dylunio a Thechnoleg Bl. 7, 8 a 9

1.   Sara Elan Jones, Ysgol Bro Pedr, 2.   Sara Elan Jonesm Ysgol Bro Pedr, 3.   Gwenan Haf Jones, Ysgol Bro Myrddin

Dylunio a Thechnoleg Bl. 10 ac 11

1.   Iestyn Evans, Ysgol Bro Pedr, 2.   Iestyn Evans, Ysgol Bro Pedr, 3.   Osian Jones, Ysgol Bro Pedr

Disgybl ysgol gynradd gyda’r marciau uchaf:

Cerys Angharad, Ysgol Bro Pedr

Disgybl ysgol Uwchradd gyda’r marciau uchaf: Mari Hefin, Aberystwyth

Ysgol Gynradd uchaf ei marciau: Ysgol Bro Pedr

Ysgol Uwchradd uchaf ei marciau: Ysgol Bro Pedr

Oedolyn a’r marciau uchaf: Eluned Davies, Dihewyd

 

IMG_0586