Golwg o dref Llanbed yr Wythdegau ar S4C

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis
Stryd Fawr Llanbed. Rhaglen 'Y Ditectif' S4C.

Stryd Fawr Llanbed. Rhaglen ‘Y Ditectif’ S4C.

Stryd Fawr Llanbed. Rhaglen 'Y Ditectif' S4C.
Stryd Fawr Llanbed. Rhaglen ‘Y Ditectif’ S4C.

Mae’n rhyfedd fel mae rhywun yn anghofio sut le oedd Llanbed.  Yn rhaglen ddiweddaraf ‘Y Ditectif’ ar S4C, gwelwyd golygfedd o Stryd Fawr Llanbed ar ddiwrnod achos llys – math o olygfa na welir y dyddiau hyn ac nad sy’n gyfarwydd i lawer iawn o bobl bellach.

Ym mhennod 6 a ddarlledwyd yr wythnos ddiwethaf, Mali Harries oedd yn bwrw golwg ar sut y daliodd yr heddlu lofrudd ar ôl iddo saethu ffarmwr o Landdewi Brefi yn y 1980au.

Y dyrfa o flaen Neuadd y Dref. Rhaglen 'Y Ditectif' S4C.
Y dyrfa o flaen Neuadd y Dref. Rhaglen ‘Y Ditectif’ S4C.

Roedd yr achos llys yn Neuadd y Dref a gwelwyd yr heddlu yn hebrwng y llofrudd o orsaf heddlu Llanbed ar hyd y Stryd Fawr gan droi mewn o dan Neuadd y Dref.  Roedd y Stryd Fawr yn llawn o bobl leol yn dangos eu hanfodlonrwydd tuag at y llofrudd oherwydd yr hyn a wnaeth i un o gymeriadau Llanddewi Brefi.

Yn ogystal â hyn, roedd yn amlwg mai heddlu lleol oedd ar ddyletwydd tu fas y llys.  Gwelir y Cwnstabl Dai Evans yn rheoli’r dorf a’r Cwnstabl Peter Hynd yn hebrwng y llofrudd i’r car wedi’r gwrandawiad.  Ailddangosir darn o’r Cwnstabl Owain Lake yn sirarad o ganol pentref Llanddewi Brefi.  Ydych chi’n adnabod rhagor o wynebau?

Mae’r rhaglen ar gael i’w gwylio ar wefan S4C tan y 12fed o Orffennaf.