Rhaglen a Rhestr Testunau Eisteddfod Llanbed 2016

Delyth Phillips
gan Delyth Phillips

Yn yr un wythnos ag y mae Rhaglen Eisteddfod Genedlaethol 2016 a Rhestr Testunau Eisteddfod Genedlaethol 2017 yn cael eu cyhoeddi, mae Rhaglen a Rhestr Testunau Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan 2016 hefyd yn barod ar gyfer y wasg.

clawr rhaglen 2016Dyma chi, felly – eich cyfle i bori yn y rhestrau i weld beth sydd at eich dant, a dechrau ar yr ysgrifennu, y cyfansoddi, y creu, yr ymarfer a’r dysgu!

Cofiwch gefnogi Eisteddfod Llanbed – 27, 28 a 29 Awst.

Hoffwch ein tudalen facebook https://www.facebook.com/SteddfodLlanbed/ a dilynwch ni ar twitter https://twitter.com/SteddfodLlanbed

Diolch am eich cefnogaeth.