Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Carnifal Llanybydder 2017

Siona Evans
gan Siona Evans

Ar brynhawn Sadwrn, 24ydd o Fehefin fe wnaeth Pwyllgor Pentref Llanybydder drefnu Carnifal blynyddol Llanybydder yn y cae rygbi.

Y Frenhines oedd Nia Davies, Morwynion oedd Adele Rees ac Sara Davies, Tylwyth Teg oedd Lily Mumford a’r Tywysog oedd Taylor Rees. Yr oedd pawb yn edrych yn brydferth iawn a chafwyd diwrnod hyfryd.

Llywyddion y dydd oedd Mr Eryl Jones a Miss Eleri Davies a chafon nhw ddiwrnod hwylus tu hwnt yn beirniadu’r cystadlaethau.

Yr oedd yna 3 fflôt arbennig o dda ar y thema ‘Cymru’. Aeth y wobr gyntaf i Tipi Valley, ail i Mart Evans Bros a’r trydydd i Stereophonics. 

 

 

 

 

 

Enillwyr y Carnifal yr oedd y canlynol: Pâr Gorau – 1af Jac y Jwc a Sali Mali, 2il Cawl a Chân sef Gari a Nia Jones, a 3ydd Tony ac Aloma sef Betty Draycott ac Helen Draycott Evendon. O Dan 2 mlwydd oed: 1af Dylan Thomas sef Sophie Benson, ail yr oedd Tecwyn y Tractor sef Cadi Ann Cope a 3ydd yr oedd Eisteddfod sef Betsan Lloyd.

 

3-5 mlwydd oed: 1af y Welsh Whisperer sef Owain Dyer, yn ail yr oedd Hybu Cig Cymraeg sef Prys Jones a 3ydd Shirley Bassey.

 

6-10 mlwydd oed yr oedd Barti Ddu sef Dion Jacobs yn 1af, Kelly Jones o Stereophonics yn ail sef Caio Benson, a’r Ddraig Goch sef Amy Rees yn 3ydd.

11-15 mlwydd oed – 1af Gareth Davies sef Jamie Jones, 2ail Catherine Zeta Jones sef Mili Bonning a 3ydd yr oedd Mam Tomi sef Elain Williams.

16+: 1af Nessa sef Katy Baker, Catherine Jenkins sef Helen Draycott Evendon a 3ydd Cawl Cymreig sef Gary Jones.

Cerbyd Gorau: 1af Tecwyn y Tractor sef Cadi Ann Cope, 2il Barti Ddu sef Dion Jacob a 3ydd oedd lori Mansel Davies sef Owain Dyer.

Gaeth cwpan enillydd y Carnifal am 2017 ei rhoi gan Bethan Williams eleni, a’r enilydd oedd Gareth Davies sef Jamie Jones.  Rhoddwyd sash y ‘Carnifal Hunk’ i Dave Doughty a’r ‘Glamorous Granny’ i Bethan Williams.

Llongyfarchiadau i bawb am eu hymdrech, yr oedd yn ddiwrnod llwyddianus iawn gyda’r tywydd ar ein hochor ac yn dal yn sych.

Hoffai Pwyllgor Pentref Llanybydder ddiolch i bawb a wnaeth gymryd rhan ac i bawb a ddaeth i gefnogi’r Carnifal. Heb eu cefnogwyr byddai’r Pwyllgor yn methu trefnu’r holl ddigwyddiadau i’r pentref, yn enwedig y trip blynyddol. Diolch eto.