Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

CFfI Ceredigion – Llanwenog yn ennill eto

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360

Luned Mair yn cipio’r gadair

Luned Mair yn cipio’r gadair

Cipio tlysau’r llwyfan a’r gwaith cartref

Llanwenog oedd enillwyr Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Ceredigion – unwaith eto.

Fe enillon nhw o 29 o bwyntiau gan gipio’r tlysau am y clwb gorau ar y llwyfan ac yn y gwaith cartref.

Felinfach oedd yn ail, gan ychwanegu at eu llwyddiant yn y Rali eleni, a Phontsian yn drydydd, ddeg pwynt arall yn ôl.

Roedd llawer o’r cystadlaethau “o safon cenedlaethol yn rhwydd”, meddai’r beirniad cerdd, Gareth Wyn Thomas – “r’ych chi’n hynod o gyfoethog fel sir”.

Y Gadair i Lanwenog

Fe aeth y Gadair hefyd i Lanwenog, gyda Luned Mair o Alltyblaca’n ennill y wobr am y pedwerydd tro.

Yn ôl y beirniad, Huw Meirion Edwards, roedd hi’n storïwr o fardd ac wedi sgrifennu cerdd “ardderchog” ar y testun trysor.

Côr mawr CFfI Ceredigion

Roedd aelodau o ardal Clonc yn rhan o’r côr buddugol hefyd, Côr Pontsian, ac fe fydd rhagor yn ymuno â nhw yn Eisteddfod Genedlaethol y mudiad yn Llandudno pan fydd côr ar y cyd yn cynrychioli’r sir gyfan.

Yr enillwyr

Dyma’r enillwyr o ardal Clonc:

Llwyfan

Unawd Alaw Werin 26 neu iau: 3, Elin Haf Jones, Llanwenog

Meimio i Gerddoriaeth 26 neu iau: 3, Llanwenog

Deuawd/triawd/pedwarawd Cerdd Dant: 2, Llanwenog

Cân Gyfoes: 2, Llanwenog

Unawd 13 neu iau: 3, Ffion Davies, Llanwenog

Unawd 16 neu iau: Carys Evans, Llanwenog

Llefaru 16 neu iau: 2, Hanna Davies, Llanwenog

Llefaru 21 neu iau: 2, Meleri Davies, Llanwenog; 3, Briallt Williams, Llanwenog

Llefaru 26 neu iau: 2, Elin Haf Jones, Llanwenog; 3, Luned Mair, Llanwenog

Canu Emyn Nofis: 2, Sioned Fflur Davies, Llanwenog; 3, Hanna Davies, Llanwenog

Ensemble Lleisiol: 1, Llanwenog

Parti Llefaru: 1, Llanwenog

Sgets: 3, Pontsian (yn cynnwys aelodau lleol)

Parti Deusain: 2, Llanwenog

Deuawd neu Driawd Doniol: 2, Pontsian (yn cynnwys Endaf Griffiths, Cwrtnewydd)

Côr Cymysg: 1, Pontsian (yn cynnwys aelodau lleol)

Gwaith Cartref

Cerdd 26 neu iau: 1, Luned Mair, Llanwenog; 3, Twm Ebbsworth, Llanwenog

Rhyddiaith 26 neu iau: 3, Twm Ebbsworth, Llanwenog; 3, Luned Mair, Llanwenog

Drama 26 neu iau: 1, Luned Mair, Llanwenog; 3, Twm Ebbsworth, Llanwenog

Unrhyw gyfrwng 26 neu iau: 3, Elin Haf Jones, Llanwenog; 3, Luned Mair, Llanwenog

Unrhyw gyfrwng 21 neu iau: 1, Meinir Davies, Llanwenog; cydradd 3, Beca Jenkins (Cwmsychbant) Pontsian

Blog 16 neu iau: 3, Carys Evans, Llanwenog; 3, Hanna Davies, Llanwenog

Brawddeg: 1, Elin Haf Jones, Llanwenog; Teleri Evans, Pontsian; 3, Elliw Dafydd, Bro’r Dderi

Cyfansoddi sgets: 1, Twm Ebbsworth, Llanwenog

Ffotograffiaeth: 1, Carwyn Davies, Llanwenog;

Limrig: 2, Elin Haf Jones, Llanwenog; 3, Meinir Davies, Llanwenog

Celf: 2, Carwyn Davies, Llanwenog; 3, Meinir Davies, Llanwenog

Cyfansoddi Cân: 1, Elin Davies, Llanwenog;

Llyfr Lloffion: 1, Llanwenog; 2, Pontsian

Llyfr Cofnodion: 2, Llanwenog; 3, Pontsian

Llyfr Trysorydd: 1, Llanwenog