Cneifio Llambed 2018

Ffion Jenkins
gan Ffion Jenkins
Cymru yn ennill yn erbyn Ffrainc
Cymru yn ennill yn erbyn Ffrainc

Cynhaliwyd Cneifio Llambed unwaith yn rhagor eleni ar yr 21ain o Orffennaf, ar Fferm Capeli, Cribyn drwy garedigrwydd y Brodyr Williams. Y llywydd eleni oedd Mr Tommy Price, Gelliwrol, Cwmann. Dechreuwyd ar y cystadlu am 8yb gyda dros £2,500 o wobrau i’w ennill drwy gydol y dydd.

Dyma oedd y canlyniadau-

Dosbarth Iau: Noddwyd gan Teifi Forge Ltd

 1. Llion Harries
 2. Llyr Evans
 3. Meirion Evans
 4. Dafydd Evans
 5. Tudor Roderick
 6. Dion Hughes (Enillydd y gwobr lleol hefyd)

Dosbarth Canol: Noddwyd gan Gwili Jones a’i feibion

 1. Elis Ifans
 2. Gethin Lewis
 3. Llyr Jones
 4. Meredydd Pyrs
 5. Gwion Evans
 6. Guto Jones

Dosbarth Uwch: Noddwyd gan Lloyds Animal Feeds

 1. Dylan Jones
 2. John James
 3. Gwydion Davies
 4. Rhys Douglas
 5. Phil Grove
 6. Matthew Rees

Dosbarth Agored: Noddwyd gan Dunbia

 1. Mathew Evans
 2. Gavin Mutch
 3. Richard Jones
 4. Gwion Evans
 5. Alun Lloyd Jones
 6. Lloyd Rees

Cneifio Gwellau: Noddwyd gan Steel Fab Wales Ltd

 1. Rheinallt Hughes
 2. Elfed Jackson
 3. Clive Hamer
 4. Adrian Davies
 5. Richard Till
 6. Robin Jones

 

Prawf Cymru yn erbyn Seland Newydd: Noddwyd gan Gwyn Lewis Carpets Ltd, Llambed

 1. Cymru
 2. Seland Newydd

Prawf Cymru yn erbyn Ffrainc: Noddwyd gan Mayes Tyres, Llanybydder

 1. Cymru
 2. Ffrainc

Hoffai’r pwyllgor ddiolch i’n holl beiriniad, amserwyr a chyflwynwyr, ynghyd â chyflenwyr yr holl ŵyn, a’r cystadleuwyr. Hefyd diolch i Fferm Capeli am y lleoliad arbennig ac i’r holl noddwyr uchod ac eraill am eu cyfraniadau hael a’u cefnogaeth. Diolch i bawb fuodd yn cefnogi ar y diwrnod ac i bawb sydd yn paratoi cyn ac ar ôl y gystadleuaeth.

Mae mwy o wybodaeth, lluniau a fideos o’r holl rowndiau terfynol eleni ar gael ar ein tudalen facebook sef – ‘Cneifio Llambed / Lampeter Shears’.