Cyfle arbennig i ddysgu Cymraeg yn Llanbed

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis
Ysgol Bro Pedr

Ysgol Bro Pedr

Ysgol Bro Pedr
Ysgol Bro Pedr

Mae Ysgol Bro Pedr yn Llanbed wedi cael cynnig arbennig i gynnal cwrs Dysgu Cymraeg i oedolion yn rhad ac am ddim am 15 wythnos, rhwng mis Mawrth a Gorffennaf 2018.

Ydych chi’n adnabod rhywun a allai elwa o fynychu gwersi Cymraeg?  Partner sy’n methu siarad Cymraeg efallai? Rhywun sydd eisiau dysgu Cymraeg i helpu’r plant gyda gwaith cartref o bosib?  Brodyr neu chwiorydd hŷn sydd angen gwella eu cyfleoedd gwaith drwy fabwysiadu sgil iaith newydd?

Yn ogystal â dysgu Cymraeg, ceir manteision ychwanegol gyda’r cynllun hwn.  Cynigir gofal plant am ddim a mynediad am ddim i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd am ddim ym mis Mai i’r teulu.

Dyma grynodeb:

  • Cwrs 3 awr yr wythnos ar ôl oriau ysgol gyda gofal plant am ddim (dwy sesiwn yr wythnos o 4:00 tan 5:30yp)
  • Ar gael i rieni, gwarcheidwaid neu deulu estynedig
  • Dysgu Cymraeg i chwarae a darllen gyda’r plant
  • Dysgu drwy weithgareddau hwyl heb bwysau
  • Taith i Eisteddfod yr Urdd yn Llanelwedd ym mis Mai gyda mynediad am ddim i’r teulu
  • Gwella eich sgiliau Cymraeg ar gyfer gwaith

Wel dyma gyfle unigryw iddynt.  Cofiwch sôn wrthynt ynghyd â’u perswadio i gofrestru.  Does ganddynt ddim byd i’w golli.

Os y gwyddoch am rywrai â diddordeb, rhowch wybod i’r ysgol erbyn Chwefror 10fed drwy gysylltu â Mrs Llinos Jones.