Hysbysebu ym Mhapur Bro Clonc

Ffordd dda o gyrraedd Cymry Cymraeg lleol a chefnogi Papur Bro Clonc.

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Amcangyfrifir bod rhyw 3,000 o bobl yn darllen Papur Bro Clonc bob mis.  Dyma ffordd dda o gyrraedd Cymry Cymraeg lleol, felly beth am hysbysebu ym Mhapur Bro Clonc?

Gyda phrisau hysbysebu yn dechrau ar £12 y mis, gellir cynnwys hysbyseb lliw hefyd.  Cysylltwch ag un o aelodau’r Bwrdd Busnes am fwy o wybodaeth.