Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Ras Dyffryn Cledlyn

Nia Wyn Davies
gan Nia Wyn Davies

Ar brynhawn y 7fed o Fai, cynhaliwyd Ras Cyntaf Ysgol Dyffryn Cledlyn yng nghanol heulwen braf. Hyfryd oedd gweld gymaint o bobol yr ardal yn cefnogi’r Ras – yn rhedwyr ac yn aelodau o’r gymuned.

 

Llywyddion y Dydd oedd Lyn ac Eileen Rees, Tanrhos a chlywyd geiriau pwrpasol iawn ganddynt – a nifer o’r wyrion yn rhedeg y ras!

 

Rhieni a Staff Dyffryn Cledlyn oedd yn trefnu’r Ras – a chafwyd tua 185 o gystadleuwr yn rhedeg, yn blant ac yn oedolion. Rhif calonogol iawn.

 

Diolch i Eleri Rivers am drefnu’r Ras ac i Glwb Sarn Helen am gynorthwyo ac i holl staff yr Ysgol am eu hymroddiad a gwaith caled, ac wrth gwrs i’r rhieni a fu’n cefnogi a threfnu hefyd. Roedd stondinau amrywiol gan gynnwys te a choffi, barbeciw, cacennau, treiffl a ffrwythau er mwyn codi arian at holl ddisgyblion Ysgol Dyffryn Cledlyn.

 

Llongyfarchiadau i fuddugwyr yr holl rasys – a dyma’r canlyniadau.

 

 Bechgyn Oed Cyfnod Sylfaen

 

1

Dewi Brettland

7

Dyffryn Cledlyn

B

2.06.30

2

Owen Jac

7

Dyffryn Cledlyn

B

2.06.56

3

Rhys Evans

6

Bro Teifi

B

2.13

 

Merched Oed Cyfnod Sylfaen

 

1

Eva Avies

7

Llanybydder

M

2.16

2

Lois Evans

7

Talgarreg

M

2.20.27

3

Mari Rees

7

Dyffryn Cledlyn

M

2.24

 

Bechgyn bl 3 – 6

 

1

Sean Bevan

8

Aberystwyth AC

B

4.01

2

Harri Rivers

10

Dyffryn Cledlyn / Sarn Helen

B

4.02

3

Tudur Jones

9

Sarn Helen

B

4.23

 

 Merched Bl. 3 – 6

 

1

Hannah Ayonadu

11

Dyffryn Cledlyn

M

4.31

2

Mali Evans

10

Talgarreg

M

4.36

3

Branwen Orchard

8

Bro Teifi

M

4.41

 

Bechgyn bl. 3 -6 Ysgol Dyffryn Cledlyn

 

1

Meredydd Davies

11

Dyffryn Cledlyn

B

4.25

2

Sion Jones

9

Dyffryn Cledlyn / Sarn Helen

B

4.34

3

Jac Rees

9

Dyffryn Cledlyn / Sarn Helen

B

4.35

 

 Merched bl. 3 -6 Ysgol Dyffryn Cledlyn

 

1

Elin Lloyd

10

Dyffryn Cledlyn

M

4.49

2

Nia Ayonadu

8

Dyffryn Cledlyn

M

4.59

3

Katy Moyes

11

Dyffryn Cledlyn

M

5.00

 

 Bechgyn Cyfnod Sylfaen Ysgol Dyffryn Cledlyn

 

1

Max Edwards

7

Dyffryn Cledlyn

B

2.44

2

Wil Ifan Williams

4

Dyffryn Cledlyn

B

2.51

3

Steffan Hedd

7

Dyffryn Cledlyn

B

2.57

 

 Merched Cyfnod Sylfaen Ysgol Dyffryn Cledlyn

 

1

Mari Evans

7

Dyffryn Cledlyn

M

2.29

2

Manon Gruffudd

5

Dyffryn Cledlyn

M

2.39

3

Tirion Tomos

6

Dyffryn Cledlyn

M

2.54

 

 Bachgen buddugol Dyffryn Cledlyn

 

1        Harri Rivers

 

 

Merch buddugol Dyffryn Cledlyn

 

1        Hannah Ayonadu

 

 

Bechgyn dan 16 oed

 

1

Daniel Jones

15

Sarn Helen

B

9.23

2

Rhys Williams

12

Sarn Helen

B

9.43

3

Jack Culkett

14

Sarn Helen

B

9.58

 

 

 

 

 

 

Merched dan 16 oed

 

1

Alaw Jones

13

Bro Pedr

M

11.08

2

Lucy Davies

13

Bro Pedr

M

12.16

3

Luned Jones

11

Bro Pedr

M

12.20

 

Dynion Agored

 

1

Rob Davies

32

Amman Valley

M

29.14

2

Ken Caulkett

37

Sarn Helen

M

31.04

3

Simon Hall

38

Sarn Helen

M

32.35

 

 

 

 

 

 

Menywod Agored

 

1

Dee Jolly

31

Sarn Helen

F

36.07

2

Nicola Davies

31

 

F

54.04.60

 

Dynion 40 – 49

 

1

Mark Horsman

40

Cardigan RC

M40

30.08

2

Mark Rivers

41

Sarn Helen

M40

33.47

3

Nigel Davies

46

Sarn Helen

M40

34.16

 

 

 

 

 

 

Menyw 35-44

 

1

Eleri Rivers

44

Sarn Helen

F35

39.37

2

Pamela Carter

37

Sarn Helen

F35

44.57

3

Heather Hughes

39

Sarn Helen

F35

47.40

 

Dynion 50+

 

1

Glyn Price

51

Sarn Helen

M50

32.02

2

Richard Marks

68

Sarn Helen

M50

36.00

3

Tony Hall

63

Sarn Helen

M50

37.53

 

Menywod 45+

 

1

Dawn Kenwright

62

Sarn Helen

F45

40.57

2

Enfys Jones

46

 

F45

45.13

3

Delyth Crimes

50

Sarn Helen

F45

46.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tîm – Sarn Helen

 

 

 

 

 

3

Ken Caulkett

4

Glyn Price

5

Simon Hall

6

Tom Willoughby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diolch i bawb 

Adroddiad gan Carol Davies, Pennaeth.