Rhaglen Eisteddfod Llanbed

Delyth Phillips
gan Delyth Phillips

Mae hi’n fis Awst, sy’n golygu bod Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan 2018 yn prysur agosáu!

Dyma gyfle i chi bori yn y rhestr testunau, yn y gobaith y daw’r awen heibio ar gyfer barddoni, ysgrifennu, creu ac adeiladu, ac i ddechrau rhoi polish ar y canu a’r adrodd … ac unrhyw gamp sy’n cymryd eich ffansi ar gyfer y ‘Sgen ti Dalent’!

Diolch yn fawr i’n holl noddwyr a’r criw o wirfoddolwyr sy’n cyfrannu at lwyddiant yr Eisteddfod arbennig hon. Edrychwn ymlaen at eich croesawu o bell ac agos i Lanbed dros ŵyl y banc.

Rhestr Testunau a Rhaglen Eisteddfod Llanbed 2018