Cyfle i Wirfoddoli – Cyfle i Siarad Cymraeg

LowriHopkins
gan LowriHopkins

Ydych chi’n dysgu Cymraeg ar gwrs Canolradd neu Uwch?

Neu dych chi’n siaradwr Cymraeg rhugl â’r amser i roi i helpu dysgwr?

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi lansio cynllun newydd sy’n paru siaradwyr Cymraeg â dysgwyr ar lefel Canolradd, Uwch neu Hyfedredd – Cynllun Siarad.

Bwriad Cynllun Siarad yw rhoi cyfle i ddysgwyr sy’n gallu cynnal sgwrs sylfaenol am fywyd pob dydd a’u diddordebau i ymarfer eu Cymraeg, a meithrin hyder a rhuglder yn eu bywydau bob dydd, mae’r cynllun hefyd yn rhoi cyfle i ddysgwyr i ymarfer y Gymraeg tu allan i’r dosbarth.

Yn ystod y cynllun, bydd y pâr yn cyfarfod am 10 awr i siarad Cymraeg. Does dim rhaid i’r 10 awr fod mewn caffi’n yfed coffi, gallwch wneud amrywiaeth o weithgareddau, y prif beth yw eich bod yn siarad Cymraeg. Gallwch fod yn mynd am dro, gwylio chwaraeon, mynd i’r theatr i weld drama Gymraeg, mynd i gyngerdd Cymraeg neu ddringo mynyddoedd.

Os oes gennych ddiddordeb yn y cynllun, ewch i www.dysgucymraeg.cymru i gofrestru, neu gallwch gysylltu â dysgucymraeg@aber.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Drwy sgwrsio efo siaradwyr rhugl yn ystod y gweithgareddau, sylweddolais i bod hi’n bwysicach i mi gyfathrebu efo pobl yn Gymraeg na phoeni am gamgymeriadau.  Sylweddolais i hefyd fod ein tiwtor yn hollol gywir pan mae hi’n dweud wrtha i a fy nghyd-ddysgwyr bod angen i ni ddechrau defnyddio’r iaith Gymraeg yn y byd go iawn mor aml â phosib.

Rhan o Brifysgol Aberystwyth, mae Dysgu Cymraeg Ceredigon Powys a Sir Gâr yn darparu dosbarthiadau Dysgu Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, sy’n gyfrifol am y Rhaglen Cymraeg I Oedolion Cenedlaethol.