Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Dadorchuddio Ceffyl newydd ar Sgwâr Llanybydder

Nerys Morris
gan Nerys Morris

Llun gan Menna Ashey.

Llun gan Menna Ashey.

Fe gafodd ceffyl newydd ei ddadorchuddio heddiw ar Sgwâr Llanybydder, sef ar Ddiwrnod Ffair Santesau.

Mae’r ceffyl yn disodli’r hen un pren a wnaethpwyd gan aelodau CFfI Llanllwni pan agorodd Gardd y Mileniwm yn 2000.

Bachgen lleol Alan Davies, Pistyllgwyn, Llanybydder a gafodd y gamp o gynllunio a chreu’r ceffyl newydd’r gymuned.

Llun gan Menna Ashley.

Fe glywodd y rhaglen deledu Heno am y dasg a phenderfynon nhw i ddilyn yr holl broces o’r dechreuad i’r diwedd.  Fe fydd yr hanes i gyd yn cael ei ddarlledu ar S4C.

Fe ddymuna’r Cyngor Cymuned a holl bobl Llanybydder ddiolch i Alan am ei holl waith ar y project yma ac yr ydym yn prowd iawn o’r ceffyl newydd sy’n cynrychioli’r Mart adnabyddus.

Mae’n atyniad arbennig i Lanybydder, ac yn harddu’r ardd hyfryd ger sgwâr y pentref.