Dathlu llwyddiannau Clwb Rygbi Llanybydder

Nerys Morris
gan Nerys Morris
Enillwyr gwobrau Clwb Rygbi Llanybydder.

Enillwyr gwobrau Clwb Rygbi Llanybydder.

Enillwyr gwobrau Clwb Rygbi Llanybydder.
Enillwyr gwobrau Clwb Rygbi Llanybydder.

Fe gynaliwyd Noswaith Wobrwyo Clwb Rygbi Llanybydder ar nos Wener y 10fed o Fai.

Dyma enillwyr y noswaith:

Joshua Jones – Chwaraewr Ifanc y Flwyddyn;
Bleddyn John Jones – Chwaraewr y Flwyddyn;
Ricky “Lettuce” Davies – Chwaraewr y Chwaraewyr y Flwyddyn a’r mwyaf o geisiadau (22);
Alan Wilson – Personoliaeth Clwb y Flwyddyn;
Dafydd “Biff” Williams – Chwaraewr a wnaeth y cynnydd mwyaf.

Gary Jones – Llywydd y Clwb 2019/20

Cafwyd noswaith dda yn llawn hwyl a sbri gyda bwyd a charioci.

Braf gweld llawer o chwaeraewyr ifanc yr ardal wedi ymuno â’r clwb yn ystod y tymor.

Dymuna aelodau’r pwyllgor a’r chwaraewyr ddiolch i bawb a ddaeth i’w cefnogi yn ystod y tymor ac i’r holl noddwyr am eu nawdd hael.

Disgwyl ymlan i groesawu pawb nôl i “Gae OJ” ac i’r clwb tymor nesa.