Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Llyfrau Llafar Cymru ar gyfer pobl yn lleol

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis
www.llyfraullafarcymru.org.uk
www.llyfraullafarcymru.org.uk

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n methu darllen oherwydd nam ar y golwg?  Oes gennych ffrind neu aelod o’r teulu sydd wedi mynd yn ddall?  Ydych chi wedi clywed am Lyfrau Llafar Cymru?

Wel mae’n braf gallu cyhoeddi bod llyfrau Cymraeg a chyhoeddiadau eraill ar gael ar gryno ddisg am ddim i’r rhai sydd eu hangen nhw.

Mae gan Lyfrau Llafar Cymru wirfoddolwyr sy’n darllen y cyhoeddiadau tra’n cael eu recordio.  Wedyn postir y cryno ddisgiau i’r cartrefi.

Mae ganddynt lyfrau o bob math ar gryno ddisg yn cynnwys nofelau, straeon byrion, cofiannau, barddoniaeth, yn ogystal â phregethau a darlleniadau o’r Beibl.

Swyddogion Papur Bro Clonc yn cyflwyno siec i Rhian Evans Llyfrau Llafar Cymru.
Swyddogion Papur Bro Clonc yn cyflwyno siec i Rhian Evans Llyfrau Llafar Cymru.

Mae’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim i’r rhai sydd wedi’u cofrestru’n rhannol ddall ac anfonir 4000 o deitlau allan bob blwyddyn.

Mae Papur Bro Clonc yn cael ei recordio hefyd bob mis, a sawl person yn yr ardal hon yn manteisio ar hynny er mwyn gwerthfawrogi cynnwys y papur bro er eu bod yn methu darllen.

Daw’r gwasanaeth hwn a chysur i lawer sydd wedi arfer â darllen.  Mae’n gweithio’n hawdd.  Gellir dewis o gatlog o deitlau.  Anfonir a dychwelir cryno ddisgiau yn rhad ac am ddim mewn waledi drwy’r post a gall gwrandawyr awgrymu teitlau i’w recordio hefyd.

Y cryno ddisgiau a ddaw drwy’r post.
Y cryno ddisgiau a ddaw drwy’r post.

Yn ddiweddar, cyflwynodd swyddogion Papur Bro Clonc rodd o £500.00 tuag at Lyfrau Llafar Cymru.  Daeth Rhian Evans, un o sylfaenwyr y gwasanaeth yn 1979 i annerch mynychwyr cyfarfod blynyddol Papur Bro Clonc.  Roedd y cyfraniad bychan hwn yn gydnabyddiaeth o’r ffaith bod y gymdeithas yn recordio’r papur bro ar gyfer pobl yr ardal.

Os y gwyddoch am rywun a fyddai’n dymuno derbyn y gwasanaeth gwerthfawr hwn ac i gael rhagor o wybodaeth am y cynllun a chopi o’r catlog o 2000 o deitlau, cysylltwch â Llyfrau Llafar Cymru, Parc Dewi Sant, Caerfyrddin, SA31 3HB.  Ffôn: 01267 238225.