Ras Hwyl Siôn Corn

Arwel Jones
gan Arwel Jones

Ar fore dydd Sul 22ain Rhagfyr cynhaliwyd Ras Siôn Corn gan Ganolfan Hamdden Llambed. Ras hwyl deuluol oedd hon o’r ganolfan hamdden i Westy Falcondale ac yn ôl. Siwrne o tua 3 cilomedr.

Gyda’r tywydd yn gyfnewidiol daeth 70 o redwyr i gymryd rhan – rhai rhedwyr profiadol a rhai llai profiadol ond yr un oedd bwriad pob un – cael hwyl wrth redeg.

Roedd dros 20 o blant oed cynradd yn rhedeg a braf oedd gweld cymaint o deuluoedd allan yn rhedeg gyda’i gilydd. Wrth gofrestru roedd pob rhedwr yn derbyn het Siôn Corn i wisgo wrth redeg ac mi aeth nifer fawr i’r ymdrech o ychwanegu eitem Nadoligaidd at yr hetiau!

Wedi gorffen derbyniodd pob unigolyn fedal hardd cyn troi am adre yn barod, ac yn llawn haeddu’r holl fwyd a diod oedd i ddod dros yr Ŵyl!

Dywedodd Arwel (Trefnydd y ras) ” o ni methu credu faint o redwyr ddaeth i gymryd rhan – odd en anhygoel! Ac i weld y llu o liwiau yn rhedeg ar hyd Heol Falcondale odd en arbennig.

“Ni’n edrych ymlaen at ras flwyddyn nesaf yn barod a gobeithio gallu ychwanegu rhai agweddau ato. Diolch i bawb ddaeth i gymryd rhan a chefnogi ac hefyd i’r holl staff am roi o’u amser i gynorthwyo.”