Rhaglen Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen 2019

Delyth Phillips
gan Delyth Phillips

Efallai bod gweld llwyddiannau’r Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos hon wedi’ch ysgogi i gystadlu yn un o brif eisteddfodau Cymru? Dyw hi ddim yn rhy hwyr i roi’ch talent ar waith neu i gydio yn yr awen ar gyfer Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen, Llanbedr Pont Steffan. Cynhelir yr Eisteddfod dros ŵyl banc Awst, 24-26 Awst.

Dyma raglen lawn, sy’n cynnwys holl wybodaeth yr Eisteddfod eleni.

Neu, os ydych am restr byrrach a hylaw o gystadlaethau, dyma gopi o’r cystadlaethau llwyfan at eich defnydd … a chopi o’r testunau llên.

Pob hwyl gyda’r ymarfer a’r creu!