Rob Phillips yn Faer newydd ar dref Llanbed

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis
Llun gan Elin Jones.
Llun gan Elin Jones.

Mewn seremoni yng Ngholeg Llanbed nos Wener, sefydlwyd y Cyng Rob Phillips yn Faer newydd y dref.

Dyma’r ail dro iddo fod yn Faer yn Llanbed er nad yw o’r ardal yn wreiddiol.  Un o ardal Merthyr Tydfil yw e sydd bellach yn byw yn Stryd Newdd gyda Delyth ei wraig a Tryfan y mab. Ganwyd ef ym mhentref Trelewis cyn symud i Bencoed ger Penybont ar Ogwr.

Mae Rob yn weithgar iawn ar gynor y dref ac yn ei araith nos Wener, talodd deyrnged i holl fudiadau, gwirfoddolwyr a phobl fusnes y dref.  Rhestrodd hefyd ei weledigaeth am y flwyddyn sy’n dod.  Ac ymhlith y rheiny roedd yn frwd iawn dros rannu syniadau ar sut i ddatblygu’r dref.

Cynigwyd Rob yn Faer gan y Cyng Ann Bowen Morgan ac eiliwyd gan y Cyng Elin T Jones.

Ar fore Sul, cynhaliwyd Gwasanaeth y Maer yng Nghapel Noddfa Llanbed dan ofal ei gaplan y Parch Densil Morgan.  Rob yw’r trysorydd yno a dyma ail Wasanaeth y Maer i’w gynnal yn Noddfa mewn blwyddyn oherwydd yno y cynhaliwyd Gwasanaeth y Maer adeg sefydlu’r Cyng Ann Bowen Morgan yn Faer llynedd hefyd.

Yn y seremoni nos Wener, cynigwyd y Cyng Selwyn Walters yn Ddirprwy Faer gan y Cyng Rob Phillips ac eiliwyd gan y Cyng Hag Harris.