Tynnu lluniau gyda’r sêr

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis

Deina a Megan gyda Cwlwm, sef Shan Cothi, Eleri Twynog, Elin Jones, Hedydd Thomas a Delyth Medi.

Yn ystod Noson Harmonïau’r Hydref a gynhaliwyd yng Ngholeg Llanbed neithiwr, cafodd dau ddisgybl o Ysgol Carreg Hirfaen y dasg o dynnu lluniau gyda’r sêr.

Cafodd Megan a Deina fenthyg camera Clonc360, a holi’r sêr am dynnu lluniau gyda nhw.  Artistiaid y noson oedd Ifan Gruffydd, Delwyn Sion a Cwlwm.

Dyma’r tro cyntaf i Cwlwm berfformio ers ugain mlynedd, a daeth y pum merch nôl at ei gilydd yn arbennig y noson hon er mwyn codi arian tuag at Eisteddfod Genedlaethol 2020.

Roedd Neuadd Lloyd Thomas dan ei sang, ond brwydrodd Megan a Deina yn erbyn y tryfaoedd a dyma’r lluniau a gafodd y ddwy.

Deina a Megan gyda Cwlwm, sef Shan Cothi, Eleri Twynog, Elin Jones, Hedydd Thomas a Delyth Medi.
Deina gyda Ben Lake.
Megan a Deina gydag Ifan Gruffydd a Delwyn Sion.

Bydd adroddiad llawn am y noson lwyddiannus hon yn dilyn cyn hir.  Llongyfarchiadau i bawb a fu’n rhan ohoni.