Cynaliadwyedd ar fferm Beilibedw Llanwenog

Recordiad o Emyr Jones ar gyfer y Sioe Rithiol.

Gillian Jones
gan Gillian Jones

Sioe rithiol fu hi eleni.  Dyma Emyr Jones yn dangos agweddau o gynaliadwyedd ar fferm Beilibedw Llanwenog a recordiwyd ar gyfer Sioe 2020.

Ymunwch â’r sgwrs

Bethan Wyn Jones
Bethan Wyn Jones

Diddorol dros ben. Diolch o galon am hwn a chofion cynnes atoch eich dau, Bethan