Does unman y debyg i gartre

Y diweddara o fideos spŵff criw Ceredigion yn ystod cyfnod y coronafeirws!

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Ond yw hi’n wych ein bod ni i gyd bellach yn siarad gyda’n perthnasau ar Facetime, Skype, Zoom…?