Does unman y debyg i gartre

Y diweddara o fideos spŵff criw Ceredigion yn ystod cyfnod y coronafeirws!

Lowri Jones
gan Lowri Jones