#AtgofLlanbed – Gohebu drwy ffacs

Atgofion Janet Evans o gorau yn Eisteddfod Llanbed ac ysgrifennu adroddiadau i’r papurau.

Janet Evans
gan Janet Evans

Côr Telyn Teilo.

Mae f’atgof cyntaf yn mynd nôl i’r flwyddyn 1976 yn canu mewn cyngerdd ar lwyfan y Babell fel aelod o Gôr Telyn Teilo dan arweiniad y cerddor dawnus Noel John. Yna symud fel teulu o Landeilo i Lambed wythnosau yn ddiweddarach.

Atgof arall yw buddugoliaeth wych Côr yr Urdd ar ddechrau’r wythdegau dan arweiniad Twynog yn y gystadleuaeth agored allan o 5 o gorau.

O ganol yr wythdegau hyd 2009 bum yn gweithredu fel Gohebydd y Wasg i’r Cambrian News heb anghofio Clonc wrth gwrs yn ystod y blynyddoedd diwethaf. ‘Roeddwn yn gyfrifol am baratoi adroddiad o’r Eisteddfod yn flynyddol yn cynnwys canlyniadau yr holl gystadlaethau a chasglu gwybodaeth am enillwyr y Prif Wobrau. Profiad arbennig oedd cyfweld rhai o fawrion y genedl.

Yn y cyfnod hwnnw yr oeddwn yn ysgrifennu’r holl ganlyniadau â llaw gan nad oeddwn yn medru teipio a dim son am ebost!! Codi tua 6 o’r gloch ar y dydd Mawrth i roi popeth at ei gilydd ac anfon yr adroddiad o swyddfa’r Cambrian News yn Llanbed trwy gyfrwng ffacs i gyrraedd Aberystwyth erbyn 9 y bore er mwyn ei gyhoeddi yn y papur y dydd Mercher canlynol. Ydy, mae’r atgofion yn dal mor fyw ag erioed.

Dweud eich dweud