Gwasanaeth Diolch i Cen Llwyd 

Gwasanaeth i ddiolch i’r Parchedig Cen Llwyd ar ddiwedd ei gyfnod fel gweinidog llawn amser.

Kay Davies
gan Kay Davies

Dyma wasanaeth a gyhoeddwyd ar facebook yn ddiweddar i ddiolch i’r Parchedig Cen Llwyd ar ddiwedd ei gyfnod fel gweinidog llawn amser Capeli Undodaidd Aeron Teifi sef Capel Alltyblaca; Caeronnen; Capel y Groes; Ciliau; Cribyn a Rhyd-y-gwin.