Prydferthwch Parc-y-rhos

Pos cyflym ym Mhapur Bro Clonc i adnabod rhywogaethau lleol.

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis

Diolch i Alun Jones, Parc-y-rhos am fynd ati i dynnu lluniau rhywogaethau hyfryd ei filltir sgwâr ar ddeffro’r Gwanwyn ac am greu pos hyfryd yn rhifyn Mai Papur Bro Clonc.

Ond faint ohonynt y gallwch chi eu henwi?

Yn ei gerdd ‘Gwyrddni’, mae Grahame Davies yn myfyrio am enwau rhywogaethau:

Mae newydd fy nharo.

‘Dwi ddim yn eu deall, y geiriau cyfarwydd hyn:

masarnen, banadl, ysgawen,

briallu Mai, cerddinen,

a chymaint o rai tebyg y deuwn ar eu traws

yng ngerddi cydwladwyr.

 

Peidiwch â ‘nghamddeall;

nid problem iaith yw hon;

mi wn mai planhigion neu goed yw’r rhain,

darllenais y geiriau droeon

mewn cerdd neu ysgrif.

 

Ond dyna’r pwynt:

eu darllen yn unig.

A welais gerddinen erioed?

‘Dwn i ddim.

A ydw i wedi arogli banadl?

O bosib;

ond ni wn i sut mae’n edrych hyd yn oed.

Neu gyffwrdd â rhisgl masarnen?

Ni fyddwn yn ‘nabod un pe bai’n cwympo arnaf.

Tybed faint ohonoch chi, fel fi sy’n teimlo fel hyn?  Mae cloddiau’r ardal yn byrstio â lliw yn yr wythnosau diwethaf ac arafwch bywyd yn ystod y cloi mawr yn golygu ein bod ni’n sylwi mwy ar y byd o’n cwmpas ac ar fyd natur.  Ond ydyn ni’n gallu enwi planhigion gwyllt ein cynefin?

Pwy fyddai’n gallu adnabod Clustog y Coed neu Ysgub y Wrach?  Enwau pert a’r rhywogaethau yr un mor bert.

Cyhoeddir 16 llun rhywogaeth leol yn rhifyn cyfredol Clonc a gellir ei lawrlwytho yn rhad ac am ddim oddi ar wefan y papur bro.  Faint ydych chi’n gallu enwi?  Rhowch gynnig arni. Ceir yr atebion wyneb i waered ar waelod y dudalen.