Her 5k – mae e’n rhwydd, medde nhw…

Endaf Griffiths sydd wrth ei fodd o fod wedi derbyn ‘Her 5k’ yn ystod cyfnod y coronafeirws

Lowri Jones
gan Lowri Jones

“Rheda 5k” wedon nhw.

“Bydd e’n rhwydd” wedon nhw.

“Cer yn dy lycra a daps ffast a byddi di wedi bennu mewn wincad ac yn teimlo’n WYCH!”

Medde nhw…