12. Alwyn Roberts, J H Roberts a’i feibion – y flwyddyn a fu

Y deuddegfed mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis

Mae’n flwyddyn ers dechau’r Cyfnod Clo, ac er mwyn nodi hynny mae Clonc360 yn holi gweithwyr lleol am effaith cyfyngiadau Covid19 arnynt yn y flwyddyn.

Alwyn Roberts o gwmni J H Roberts a’i feibion Llanbed yw’r deuddegfed i ymddangos mewn cyfres o fideos gan Clonc360.  Mae gan J H Roberts a’i feibion sy’n gwerthu offer trydanol siop yn y Stryd Fawr.

Dweud eich dweud