Byddai penwythnos tri diwrnod yn neis

Cyfrinachau Gareth John o Lanbed yn rhifyn Chwefror Papur Bro Clonc.

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis

Yng ngholofn “Cadwyn y Cyfrinachau” rhifyn Chwefror Papur Bro Clonc mae Gareth John o Lanbed yn dweud y byddai’n hoffi gweld y Cynulliad yn pasio deddf yn caniatau penwythnos tri diwrnod.

Yn ôl Gareth sy’n weithiwr ieuenctid, y peth gorau am yr ardal hon yw’r gymdeithas “grŵp mawr o ffrindiau sydd yn rhwydd iawn i ddod ymlaen gyda.  Hefyd mae’r golygfeydd yn arbennig.”

Yr eiliad falchaf iddo’n broffesiynol oedd graddio o Brifysgol y Met yng Nghaerdydd a’r peth gorau am ei swydd bresennol yw “dod ymlaen gyda fy nghydweithwyr yn dda iawn.”

Yr eiliad o’r embaras mwyaf iddo oedd “Mynd yn sâl mewn i’r tocyn bwyd ar y bws adeg trip sgïo i Awstria gyda’r ysgol.”  Y peth ofnadwy a wnaeth e i gael row gan rywun oedd “Torri gwifren lamp a oedd arno, gyda siswrn, pan oedden i yn ifanc!”

Sut y byddai’n gwario £10,000 mewn awr?  Pryd y llefodd e ddiwethaf?  Beth yw ei hoff adeilad?  Sut y mae e’n cadw’n heini?  Sut mae’r Coronafeirws wedi effeithio ar ei fywyd ef?

Rhaid i chi brynu Clonc i ddarganfod mwy, ond mae atebion i’r cwestiynau uchod i gyd yn rhywbeth i wneud â chwrw ac yn ymwneud â Gwesty’r Castell Llanbed.  Mae Gareth yn berson ifanc hoffus iawn sy’n dwlu ar ei filltir sgwâr ac yn gwybod sut mae joio!

Dweud eich dweud