11. Colin Evans, Llaethdy Lleol – y flwyddyn a fu

Dyma’r unfed ar ddeg mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo. 

Gwyneth Davies
gan Gwyneth Davies
Colin Evans, Llaethdy Lleol

Colin Evans, Llaethdy Lleol

Mae’n flwyddyn ers dechrau’r Cyfnod Clo, ac er mwyn nodi hynny mae Clonc360 yn holi gweithwyr lleol am effaith cyfyngiadau Covid-19 arnynt yn y flwyddyn.

Colin Evans yw perchennog ‘Llaethdy Lleol’, Llanybydder. Mae’n dosbarthu llaeth a nwyddau eraill o ddrws i ddrws yn yr ardal.

Gallwch gysylltu â Colin ar 07929550190 neu ar ei dudalen ‘Gweplyfr’.

Dweud eich dweud