Cwrdd Bethel dan ofal Parchedig Melda Grantham 16eg Mai 2021

Llawenydd

Bethel Parc-y-rhos
gan Bethel Parc-y-rhos

Dyma recordiad o gwrdd Bethel Parc-y-rhos a gynhaliwyd yn rhithiol bore ’ma dan ofal y Parchedig Melda Grantham.

Mae cynnwys gwefan Bethel Parc-y-rhos wedi ei drosglwyddo i wefan Clonc360 erbyn hyn a gellir gweld yr oedfaon rhithiol i gyd yma.  Diolch i Clonc360 am ddaparu lle ar y we i Gapel Bethel.

Cyhelir y cwrdd nesaf dan ofal Mr Alun Jones a hynny mewn pythefnos ar y 30ain o Fai.  Croeso cynnes i bawb dim ond i chi ofyn i un o’r swyddogion am fanylion ymuno â Zoom.