Cwrdd Bethel ar y testun ‘Creadigaeth Duw’

Cwrdd dan ofal Alun Jones gyda chymorth Lola.

Bethel Parc-y-rhos
gan Bethel Parc-y-rhos

Ar y 30ain Mai cynhaliwyd Cwrdd Bethel Parc-y-rhos ar Zoom dan ofal Alun Jones gyda chymorth Lola.  Y testun oedd ganddyn nhw oedd ‘Creadigaeth Duw’ a darllenodd y ddau ddarnau o’r Beibl oedd yn cyfeirio at berlysiau.

Cynheir y cwrdd nesaf ar Zoom ar y 13eg Mehefin.  Croeso cynnes i bawb, dim ond i chi holi un o’r swyddogion am fanylion ymuno.

Dweud eich dweud