Edwyn Williams yn ein cymell i fod yn anhunanol.

Cwrdd Bethel Parc-y-rhos 11eg Gorffennaf 2021.

Bethel Parc-y-rhos
gan Bethel Parc-y-rhos

Cynhaliwyd cwrdd Bethel Parc-y-rhos ar Zoom unwaith eto ar yr 11eg Gorffennaf dan ofal Edwyn Williams, Rhydaman.

Beth yw rôl y gwir Gristnogion?  A ydym yn anhunanol?

Gallwch ail wylio recordiad o’r cwrdd yma.