13. Eifion Williams, Crown Stores – y flwyddyn a fu

Y trydydd ar ddeg mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis

Mae’n flwyddyn ers dechau’r Cyfnod Clo, ac er mwyn nodi hynny mae Clonc360 yn holi gweithwyr lleol am effaith cyfyngiadau Covid19 arnynt yn y flwyddyn.

Eifion Williams, Crown Stores o gwmni J H Williams a’i feibion yn Llanbed yw’r trydydd ar ddeg i ymddangos mewn cyfres o fideos gan Clonc360.  Mae Eifion yn darparu gwasanaeth gwerthfawr iawn drwy gludo bwyd a nwyddau cartref i drigolion lleol sy’n hunan ynysu.

Bu sawl siop gan J H Williams a’i feibion yn Llanbed tan iddynt gau rhai blynyddoedd yn ôl, ac ar un adeg roedd ganddynt siop lestri yng Nghaerfyrddin hefyd.

Dweud eich dweud