Eisteddfod CFfI Cymru

Dewch i ddilyn hanes yr Eisteddfod

Nia Wyn Davies
gan Nia Wyn Davies

Cynhelir Eisteddfod CFfI Cymru heddi ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid. Dilynwch ni drwy gydol y dydd am y canlyniadau ac ambell i stori.

08:52

Canlyniadau Terfynol

1. Clwyd

2. Ceredigion

3. Sir Gâr

4. Maldwyn a Brycheiniog

6. Ynys Môn, Eryri a Penfro

9. Meirionydd

10. Maesyfed

11. Morgannwg

08:51

Cwpan CFFI Cymru i’r Unigolyn gorau yn yr Adsran Lefaru – Zara Evans, Tregaron, Ceredigion

Tlws UAC Dinbych i’r FFederasiwn buddugol yn yr Adran Waith Cartref – Ceredigion a Maldwyn

08:49

Unawd Sioe Gerdd neu Ffilm

1. Gwennan Lloyd Mars, Clwyd

2. Mared Phillips, Penfro

3. Caryl Lewis, Maldwyn

08:48

Parti UNsain

1. Penybont, Sir Gâr

2. Pontsenni, Brycheiniog

3. Troedyraur, Ceredigion a Rhysybol, Ynys Môn

08:47

Deuawd / Triawd Doniol

1. Brycheiniog

2. Ifor, Sioned a Hefin, Llanllwni, Sir Gâr

3. Gwenyth, Siriol ac Endaf, Pontsian, Ceredigion

08:46

Canu Emyn

1. Trystan Bryn Evans, Dyffryn Cothi, Sir Gâr

2. Teleri Haf Thomas, Brycheiniog

3. Lleucu Arfon Williams, Meirionydd

08:45

Sgets

1. Llenefydd, Clwyd

2. Troedyraur, Ceredigion

3. Glannau Tegid, Meirionydd

08:45

Dawns Gyfoes

1. Maldwyn

2. Keyston, Penfro

3. Troedyraur, Ceredigion

08:44

Deuawd 28 neu Iau

1. Sion Eilir ac Elis, Clwyd

2. Ffion ac Esyllt, Penfro

3. Caryl a Manon, Maldwyn

08:41

Parti Cerdd Dant 28 neu Iau

1. Dyffryn Banw, Maldwyn

2. LLangybi, Eryri

3. Cwmtirmynach, Meirionydd