22. ‘Len Fish’ – y flwyddyn a fu

Yr 22ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo

Gwyneth Davies
gan Gwyneth Davies
Len Smith ('Len Fish')

Len Smith (‘Len Fish’)

Mae’n flwyddyn ers dechrau’r Cyfnod Clo, ac er mwyn nodi hynny mae Clonc360 yn holi gweithwyr lleol am effaith cyfyngiadau Covid-19 arnynt yn y flwyddyn.

Len Smith (‘Len Fish’) yw’r ail ar hugain i ymddangos mewn cyfres o fideos gan Clonc360.

Dweud eich dweud