📽 46. Gareth a Liz Jones, Yr Hedyn Mwstard – y flwyddyn a fu

Dyma’r 46ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Rhys Bebb Jones
gan Rhys Bebb Jones

Dyma’r 46ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Aeth blwyddyn ers dechrau’r Cyfnod Clo, ac er mwyn nodi hynny mae Clonc360 yn holi gweithwyr lleol am effaith cyfyngiadau Covid-19 arnynt yn y flwyddyn.

Mae Gareth a Liz Jones yn rhedeg Yr Hedyn Mwstard, caffi, siop a Chanolfan Gristnogol ar Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan. Diolch iddynt am ateb cwestiynau Clonc360.