9. Goronwy Evans, Siop Y Smotyn Du – y flwyddyn a fu

Dyma’r nawfed mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Rhys Bebb Jones
gan Rhys Bebb Jones

Mae’n flwyddyn ers dechrau’r Cyfnod Clo, ac er mwyn nodi hynny mae Clonc360 yn holi gweithwyr lleol am effaith cyfyngiadau Covid-19 arnynt yn y flwyddyn.

Mae Goronwy a Beti Evans yn gyfrifol am Siop Y Smotyn Du, Llanbedr Pont Steffan.