Y gwasanaethau brys ar Bont Steffan heno

Argyfwng yn yr Afon Teifi ac oedi ar y brif ffordd yn Llanbed.

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis

Mae’r gwasanaethau bryd yn cydweithio mewn digwyddiad difrifol yn yr afon Teifi yn Llanbed heno.

Mae Brigad Dân Llanbed, Heddlu Dyfed Powys ynghyd â gwasanaethau fel Uned Achub Llifogydd a Dŵr a Chi Chwilio Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn bresennol.

Cyrhaeddodd yr holl gerbydau Pont Steffan amser te prynhawn ‘ma ac maent dal yn bresennol er iddi dywyllu.

O ganlyniad i hyn, ceir peth oedi ar yr A482 sef y brif ffordd i Lanbed o Sir Gaerfyrddin ar adeg prysuraf y dydd gyda’r heddlu yn rheoli’r traffig.