10. Hannah James, Popty Mark Lane – y flwyddyn a fu.

Dyma’r degfed mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Rhys Bebb Jones
gan Rhys Bebb Jones

Mae’n flwyddyn ers dechrau’r Cyfnod Clo, ac er mwyn nodi hynny mae Clonc360 yn holi gweithwyr lleol am effaith cyfyngiadau Covid-19 arnynt yn y flwyddyn.

Mae teulu Hannah James yn rhedeg Mark Lane, popty a chaffi ynghanol tref Llanbedr Pont Steffan.

Dweud eich dweud