📽 37. Helen Lloyd, Fastline Cabs – y flwyddyn a fu

Dyma’r 37ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Rhys Bebb Jones
gan Rhys Bebb Jones

Aeth blwyddyn heibio ers dechrau’r Cyfnod Clo, ac er mwyn nodi hynny mae Clonc360 yn holi gweithwyr lleol am effaith cyfyngiadau Covid-19 arnynt yn y flwyddyn.

Mae Helen Lloyd a’i theulu yn rhedeg cwmni tacsis Fastline Cabs yn Llanbedr Pont Steffan. Diolch iddi am ateb cwestiynau Clonc360.

 

Dweud eich dweud