Helfa Drysor Gorsgoch

Shwt a’th hi? 

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies
IMG_20210904_191847

Ifor, Esyllt ac Efa

IMG_20210904_191241

Geraint a Trefor

IMG_20210904_191100

Moc

IMG_20210904_190731

Owain

IMG_20210904_190717

Esyllt, Efa, Trefor a Leisa yn dosbarthu sticeri.

IMG_20210904_185927

Eiddwen yn marcio

IMG_20210904_184058
IMG_20210904_183651

Tîm Brenda, Eryl ac Eleri

IMG_20210904_183638

Eluned, Esyllt, Efa, Ifor a Rodney

IMG_20210904_183557

Byron, Gary, Elin

IMG_20210904_183305

Chwilio cliwiau neu gloncan?

Daeth 16 tîm i’r helfa drysor ar droed ym mhentref Gorsgoch, nos Sadwrn y 4ydd o Fedi.

Digwyddiad yn rhan o Ŵyl Bro360 oedd y noson hon, mewn ymgyrch i ddenu pobl ynghyd unwaith eto.

Enillwyr yr helfa drysor oedd Menna, Paul a Martha gyda dau dîm yn gydradd ail sef Byron a thîm Carys, Aron a Sara. Da iawn chi.

Bu’n noson hwyliog iawn, gyda’r cystadleuwyr yn joio pryd o fwyd ffein yn nhafarn Cefnhafod ar ôl gorffen. Cafwyd hwyl gyda’r sticeri hefyd, fel y gwelwch o’r lluniau!

Rhai o’r pethau cafodd eu dweud ar y noson…

“Mae’n neis ca’l pethe mlan to.”

“Gobitho gewn ni wneud fwy o hyn nawr.”

“Gobitho na eith blwyddyn to cyn gweld ti!”

Diolch i Eiddwen a Gwawr  am greu’r cwestiynau. (gyda pheth help gan Guto a Geraint)