📽 38. Roy a Judy Jenkins, cwmni Jenkins o Ffarmers – y flwyddyn a fu

Dyma’r 38ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Rhys Bebb Jones
gan Rhys Bebb Jones

Aeth blwyddyn ers dechrau’r Cyfnod Clo, ac er mwyn nodi hynny mae Clonc360 yn holi gweithwyr lleol am effaith cyfyngiadau Covid-19 arnynt yn y flwyddyn.

Mae Roy a Judy Jenkins a’r teulu yn rhedeg arwerthwyr trydanol Jenkins o Ffarmers ar Ystad Ddiwydiannol Llanbedr Pont Steffan. Diolch iddynt am ateb cwestiynau Clonc360.

Dweud eich dweud