33. Laura Jones, Llaeth Llanfair

Dyma’r 33ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

gan Siwan Richards

Mae’n flwyddyn ers dechrau’r Cyfnod Clo, ac er mwyn nodi hynny mae Clonc360 yn holi gweithwyr lleol am effaith cyfyngiadau Covid-19 arnynt yn y flwyddyn.

Mae Laura Jones yn rhedeg Llaeth Llanfair gyda’i gŵr Dafydd a’i brawd-yng-nghyfraith Guto. Diolch yn fawr Laura am ateb cwestiynau Clonc360.