📽 Tu ôl llenni ffilmio cyfres fideos y flwyddyn a fu

Dilyn un o wifoddolwyr Clonc360 yn holi gweithwyr lleol yn ystod ein Gwyliau Pasg.

gan Megan Lewis

Fel rhan o gyfres fideos ‘y flwyddyn a fu’ Clonc360 cafodd fy chwaer a fi’r cyfle i fynd tu ôl y llenni yn ystod gwyliau’r Pasg.

Dilynom Dylan yn holi Tina yn LAS, Meleri yng Ngwesty’r Glynhebog a’r actores Gillian Elisa, heb anghofio Mrs OTT!

Gobeithwn y byddwch yn mwynhau edrych ar y fideo gymaint ac a wnaethon ni fwynhau ei ffilmio.

Diolch.