Lowri Jones yn arwain trafodaeth ymhlith aelodau a chyfeillion Bethel

Beth yw’r ffordd ymlaen ym Methel Parc-y-rhos?

Bethel Parc-y-rhos
gan Bethel Parc-y-rhos

Wrth i swyddogion Bethel Parc-y-rhos wynebu croesffordd ynglŷn â chynnal yr achos heb weinidog o bosib a phenderfynu ailagor y capel, dyma Lowri Jones yn cynnal trafodaeth ynglŷn â’r ffordd ymlaen a chyflwyno’r ddogfen ‘Dod Ynghyd’.