15. Mark Evans, Arwerthwyr Evans Bros – y flwyddyn a fu

Y pymthegfed mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Ffion Caryl Evans
gan Ffion Caryl Evans

Mae’n flwyddyn ers dechau’r Cyfnod Clo, ac er mwyn nodi hynny mae Clonc360 yn holi gweithwyr lleol am effaith cyfyngiadau Covid19 arnynt yn y flwyddyn.

Mark Evans o gwmni Evans Bros sy’n rhedeg Mart Llanybydder yw’r pymthegfed i ymddangos mewn cyfres o fideos gan Clonc360.

Dweud eich dweud