18. Meleri Morgan, Gwesty Glynhebog – y flwyddyn a fu

Dyma’r deunawfed mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis

Mae’n flwyddyn ers dechrau’r Cyfnod Clo, ac er mwyn nodi hynny mae Clonc360 yn holi gweithwyr lleol am effaith cyfyngiadau Covid-19 arnynt yn y flwyddyn.

Meleri Morgan yw rheolwraig Gwesty Glynhebog yn Llanbed a hi yw’r deunawfed i ymddangos mewn cyfres o fideos gan Clonc360.

Dweud eich dweud